Telefon

069 612 848

NAVIGACIJA

OSIGURANJE USEVA I PLODOVA

 • Ugovarač
  0
 • Naziv / Ime*
  1
 • Adresa*
  2
 • Telefon*
  3
 • Email*
  4
 • Matični broj*
  5
 • PIB*
  6
 • Osiguranik
  7
 • Gazdinstvo*
  8
 • Adresa*
  9
 • Telefon*
  10
 • Email*
  11
 • Broj gazdinstva*
  12
 • Ostalo*npr. način plaćanja...
  13
 • Spisak parcela koje želite da osigurate
  14
 • Koliko parcela želite da osigurate?*
  1
  15
 • 1.
  16
 • Kultura*
  17
 • Prinos*
  18
 • Cena*
  19
 • HA*površina
  20
 • Potes*
  21
 • Parcela*
  22
 • Mesto*
  23
 • Levi međaš*
  24
 • Desni međaš*
  25
 • 66
 • Anti - bot zaštitasaberite
  67
 • 68