Telefon

069 612 848

NAVIGACIJA

Osiguranje poljoprivrednog gazdinstva

 • Ugovarač osiguranja

  0
 • Ime i Prezime / naziv*
  1
 • Poštanski broj*
  2
 • Mesto*
  3
 • Ulica i broj / poštanski fah*
  4
 • Lični matični broj*
  5
 • Broj telefona*
  6
 • Email*
  7
 • Osiguranik

  8
 • Ime i PRezime / naziv*
  9
 • Poštanski broj*
  10
 • Mesto*
  11
 • Ulica i broj*
  12
 • Lični matični broj*
  13
 • Broj telefona*
  14
 • Email*
  15
 • Mesto osiguranja i građevinska kategorija

  16
 • Poštanski broj*
  17
 • Mesto*
  18
 • Ulica i broj*
  19
 • Građevinska kategorija*
  75% masivno
  60%-70% masivno 75% i više mešovito
  ostala gazdinstva
  20
 • OSIGURANJE OD POŽARA I NEKIH DRUGIH OPASNOSTI

  Osiguranjem se MORAJU OBUHVATITI sve zgrade i pokretne stvari u zgradama i na slobodnom prostoru koje se nalaze u posedu poljoprivrednog gazdinstva (st. 1 - 5). Iz osiguranja su isključene stvari koje se osiguravaju po drugim vidovima osiguranja: šume, voćnjaci i vinogradi, zalihe drva za prodaju, industrijski i zanatski pogoni s opremom i zalihama, trgovinske i ugostiteljske radnje s opremom i zalihama.
  21
 • Predmeti osiguranja i osigurane opasnosti
  22
 • Pokriće je ugovoreno na:
  23
 • Suma osiguranja
  24
 • 1. SVE ZGRADE (stambene pomoćne i poljoprivredne),
  25
 • 1.1. Osnovne opasnosti
  26
 • sumu osiguranja
  27
 • *
  28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1.2. Dopunske opasnosti
  32
 • 1.2.1. Poplava, bujica i visoka voda
  33
 • "prvi rizik"
  34
 • *
  35
 • 1.2.2. Izlivanje vode iz vodovodnih i kanalizacionih cevi
  36
 • "prvi rizik"
  37
 • *
  38
 • Isključene zgrade:*
  STAMBENA ZGRADA, osigurana prema drugim uslovima osiguranja kod ovog osiguravača(šestica)
  OSTALE (navesti namenu):
  39
 • 2. SVE STVARI DOMAĆINSTVA
  41
 • 2.1 Osnovne opasnosti
  42
 • sumu osiguranja
  43
 • *
  44
 • 2.2 Dopunske opasnosti
  45
 • 2.2.1. Poplava, bujica i visoka voda
  46
 • "prvi rizik"
  47
 • *
  48
 • 2.2.2. Izlivanje vode iz vodovodnih i kanalizacionih cevi
  49
 • "prvi rizik"
  50
 • *
  51
 • Isključeno:*
  Stvari domaćinstva u stambenom objektu osigurane prema drugim uslovima osiguranja kod ovog osiguravača(šestica)
  52
 • 3. SVE POLJOPRIVREDNE POKRETNOSTI - alat, plug, setvospremač i ostalo.
  53
 • 3.1. Osnovne opasnosti
  54
 • sumu osiguranja
  55
 • *
  56
 • 3.2 Dopunske opasnosti
  57
 • 3.2.1. Poplava, bujica i visoka voda
  58
 • "prvi rizik"
  59
 • *
  60
 • 3.2.2 Izlivanje vode iz vodovodnih i kanalizacionih cevi
  61
 • "prvi rizik"
  62
 • *
  63
 • 4. SVE ŽIVOTINJE (kopitari, goveda, svinje, sitna stoka, pitomi zečevi, krmače, živina)
  64
 • 4.1. Osnovne opasnosti
  65
 • sumu osiguranja
  66
 • *
  67
 • 4.2 Dopunske opasnosti
  68
 • 4.2.1 Poplava, bujica i visoka voda
  69
 • "prvi rizik"
  70
 • *
  71
 • 5. SVI POLJOPRIVREDNI PROIZVODI (žitarice u zrnu, seno, slama, industrijsko i krmno bilje, voće, povrće, vino, rakija i ostalo).
  72
 • 5.1. Osnovne opasnosti
  73
 • sumu osiguranja
  74
 • *
  75
 • 5.2. Dopunske opasnosti
  76
 • 5.2.1. Poplava, bujica i visoka voda
  77
 • "Prvi rizik"
  78
 • *
  79
 • 5.2.2. Izlivanje vode iz vodovodnih i kanalizacionih cevi
  80
 • "prvi rizik"
  81
 • *
  82
 • PREDMETI KOJI SE MORAJU POSEBNO UGOVORITI

  83
 • Predmeti osiguranja i osigurane opasnosti
  84
 • "Prvi rizik"
  85
 • Suma osiguranja
  86
 • 87
 • A) PERADARSKA FARMA (manjeg kapaciteta, koja se ne vodi kao industrijska proizvodnja)
  88
 • odaberite:*
  Masivna gradnja
  Mešovita gradnja
  Slaba gradnja
  89
 • 90
 • A 1. Osnovne opasnosti
  91
 • sumu osiguranja
  92
 • *
  93
 • A 2. Dopunske opasnosti
  94
 • A 2.1. Poplava, bujica i visoka voda
  95
 • "prvi rizik"
  96
 • *
  97
 • A 2.2. Izlivanje vode iz vodovodnih i kanalizacionih cevi
  98
 • "prvi rizik"
  99
 • *
  100
 • B) Prikolice, samohodne mašine i traktori (Marka, tip, registarski broj)
  101
 • 1.*
  102
 • Suma osiguranja:*
  103
 • 2.*
  104
 • Suma osiguranja:*
  105
 • 3.*
  106
 • Suma osiguranja:*
  107
 • 4.*
  108
 • Suma osiguranja:*
  109
 • 5.*
  110
 • Suma osiguranja:*
  111
 • C) PLASTENICI i STAKLENICI, (manjeg kapaciteta, koji se ne vode kao industrijska proizvodnja). Isključeni rizici: - oluja i grad za plastenike; - grad za staklenike.
  112
 • 1.*
  113
 • Suma osiguranja:*
  114
 • 2.*
  115
 • Suma osiguranja:*
  116
 • 3.*
  117
 • Suma osiguranja:*
  118
 • 4.*
  119
 • Suma osiguranja:*
  120
 • OSIGURANJE OD OPASNOSTI PROVALNE KRAĐE I RAZBOJNIŠTVA izuzev stvari domaćinstva u stambenom objektu osiguranih prema drugim uslovima osiguranja kod ovog ili nekog drugog osiguravača.

  121
 • Predmeti osiguranja
  122
 • Pokriće je ugovoreno na:
  123
 • Suma osiguranja
  124
 • 125
 • 1. STVARI DOMAĆINSTVA
  126
 • Franšiza:*
  127
 • "prvi rizik"
  128
 • *
  129
 • 130
 • 2. POLJOPRIVREDNE POKRETNOSTI
  131
 • Franšiza:*
  132
 • "prvi rizik"
  133
 • *
  134
 • 135
 • 3. POLJOPRIVREDNI PROIZVODI
  136
 • Franšiza:*
  137
 • "prvi rizik"
  138
 • *
  139
 • 140
 • OSIGURANJE STAKLA OD LOMA izuzev stakla na stambenom objektu osiguranih prema drugim uslovima osiguranja kod ovog ili nekog drugog osiguravača.

  141
 • Vrsta stakla*namena, debljina
  142
 • Površina*u m², broj komada
  143
 • Cena*sa ugradnjom po m² ili komadu
  144
 • Suma osiguranja*u DIN
  145
 • *
  146
 • *
  147
 • *
  148
 • *
  149
 • *
  150
 • *
  151
 • *
  152
 • *
  153
 • *
  154
 • *
  155
 • *
  156
 • *
  157
 • Anti-botizračunajte
  158
 • 159