Telefon

069 612 848

NAVIGACIJA

OSIGURANJE ROBE U TRANSPORTU

 • Kontakt osoba
  0
 • Ime i Prezime*
  1
 • Telefon*
  2
 • Email*
  3
 • Šifra*
  4
 • Ugovarač
  5
 • Naziv kompanije*
  6
 • Adresa*
  7
 • Matični broj*
  8
 • Prevoznik
  9
 • *
  Isti kao ugovarač
  Nije isti kao ugovarač
  10
 • Osiguranik čija se roba prevozi
  15
 • *
  Isti kao ugovarač
  Isti kao prevoznik
  Nije isti kao ugovarač ni kao prevoznik
  16
 • Vrednost robe
  20
 • Novčani iznost ukupne vrenosti robe po kamionu*u dinarima
  21
 • Broj kamiona*
  22
 • Vrsta robe koja se prevozi
  23
 • Opisno napisati koja je roba u pitanju sa svim njenim specifikacijama*
  24
 • Relacija transporta
  25
 • Mesto polaska*ukoliko je više mesta, upisati sve
  26
 • Konačna destinacija*ukoliko je više mesta, upisati sve
  27
 • Podaci o količini, težini i vrsti pakovanja
  28
 • Ukupna težina po jednom kamionu*KG
  29
 • Npr. broj konzervi,guma...*
  30
 • Kako je roba spakovana*opisati
  31
 • 32
 • Datum otpreme*
  33
 • INCOTERM 2010*
  34
 • 35
 • Anti - bot zaštitaizračunajte
  36
 • 37