Telefon

069 612 848

NAVIGACIJA

ŽIVOTNO OSIGURANJE

familyŽivotno osiguranje nam omogućava da naš život učinimo mirnijim i bezbednijim, imajući u vidu savremeni stil života, dinamiku i neizvesnost svakodnevnice, koji podrazumevaju razne nepredviđene situacije. Smisao životnog osiguranja osiguranja je prenos sopstvenog rizika na osiguravajuće društvo, da bi na taj način obezbedili nama i našim najmilijima određenu sigurnost tako što ćemo zaštiti naše zdravlje i naš život.
Takođe, životno osiguranje predstavlja jedan od najsigurnijih oblika štednje, ulaganje u stabilnost sopstvene budućnosti, kao i budućnosti naših najbližih.
Cilj životnog osiguranja je pružanje zaštite i materijalne sigurnosti ugovaraču osiguranja i njegovoj porodici ili drugim licima, od opasnosti koje mu mogu ugroziti život. Takođe, ovo osiguranje ima za cilj i obezbeđenje potraživanja (npr. zaključenje osiguranja života u korist zajmodavca). Osiguranje života obezbeđuje zaštitu od finansijskih gubitaka koji mogu nastati kao posledica neizvesnih događaja (nezgode, bolesti, smrti), a kroz dugoročnu štednju ovo osiguranje obezbeđuje socijalnu sigurnost i bolji životni standard u kasnijim godinama za Vas i Vašu porodicu kada im je to najpotrebnije.

Postoji mogućnost da obezbedite ekonomsku sigurnost Vašeg deteta, tako da kada mu se životni planovi konkretizuju, ima određeni kapital sa kojim može da planira budućnost. Osiguranje života sa osiguranjem za slučaj težih bolesti, pored štednje i finansijske sigurnosti, pruža pokrivanje troškova lečenja, smanjenog iznosa zarade, troškove života obolelog i njegove porodice.

Razmišljajte o svojoj i o budućnosti Vaših najbližih? Uz malo planiranja i organizacije, možete u skladu sa sopstvenim potrebama odabrati ugovor o osiguranju života koji Vam odgovara, Uz potpunu osiguravajuću zaštitu i sigurno ulaganje! H&C INSO d.o.o. Vam pruža mogućnost da iz širokog spektra naših proizvoda odaberete onaj koji Vam najviše odgovara, u skladu sa Vašim potrebama i željama.

Konsultujte se sa nama i pronaći ćemo najbolje rešenje iz ponude različitih osiguravajućih društava!